Biblické pravdy

"Keď zostanete v Mojom Slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte Pravdu, a Pravda vás vyslobodí." [Ján 8:31,32]

Základné
Kto je Ježiš Kristus?

Je Ježiš tretia osoba Božstva? Alebo je Bohom Sám? Môžu byť viacerí bohovia?

Čítať ...
Základné
Vodný krst

Aký je správny vodný krst podľa Biblie? Ako krstí väčšina kresťanských cirkví a ako boli pokrstení učeníci Pána Ježiša a ako krstila prvá cirkev? Bol(a) si pokrstený/á biblickým krstom?

Čítať ...
Základné
Čo je znovuzrodenie?

Dnes máme medzi kresťanmi mnoho koncepcií o tom, čo je znovuzrodenie. Je to prvá náuka, ktorú Ježiš kázal.

Čítať ...
Základné
Prvotný hriech

Čo sa stalo v záhrade Eden? Čo boli tie dva stromy? Čo bol prvý hriech?

Čítať ...
Základné
Krst Duchom Svätým

Najdôležitejšia otázka viery a pozície Kresťana. Boh zasľúbil Svätého Ducha tým, ktorí sa obrátia ku Nemu k odpusteniu hriechov a po činení pokánia budú očakávať naplnenie novým životom, Duchom Ježiša Krista, tej dokonalej Obete.

Čítať ...
Základné
Dokonalá Obeť

Ako môžem byť dokonalý? Požaduje Boh niečo, čo je mimo dosah človeka? Ako byť dokonalý, keď Sám Ježiš povedal, "Buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý."?

Čítať ...
Náš deň a jeho posolstvo
Posol veku Laodicei

Kľúčová služba poslaná pre oddelenie Nevesty Slova od systému šelmy a jej dozretie pre záverečné vzatie.

Čítať ...
Náš deň a jeho posolstvo
Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7)

Čítať ...
Náš deň a jeho posolstvo
Druhý príchod Kristov

Pozorujte Krista: Prvý príchod, On prichádza ako smrteľný, aby krvácal a zomrel. Druhý príchod je vytrhnutie. Jeho tretí príchod, On je stelesnený Boh, Emanuel, aby vládol na zemi.

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Sedem cirkevných vekov

Podrobné štúdium Siedmich Cirkevných vekov a rôznych hlavných učení, ktoré sú obsiahnuté v Knihe Zjavenia od prvej do tretej kapitoly.

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Zjavenie sedem Pečatí

Čím je 7 pečatí v 6.kapitole Knihe Zjavenia a čím sú 4 jazdci? Čo sú tie 4 živé bytosti? Kto sú 24 starci? Je to história, prítomnosť alebo proroctvo?

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Telo, duch a duša

1. Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Nevesta a Cirkev

Je cirkev a je Nevesta. Sú veriaci podľa mena, bez Ducha a existuje Duchom naplnená skupina ľudí, ktorú si Pán vezme, keď príde.

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Predurčenie

Ako je to s našim rozhodnutím a predurčením? Koľko je na Bohu a koľko na nás?

Čítať ...
Hlbšie pravdy
Prebudenie v našom čase

Nastane veľké prebudenie pred druhým Kristovým príchodom? Kedy to bude, alebo začalo už?

Čítať ...
Manželstvo
Pozícia muža

Čo je Bohom daná úloha pre muža? Aké je jeho právo a povinnosť? Ako to vidí Boh?

Čítať ...
Manželstvo
Pozícia ženy

Čo je Bohom daná úloha pre ženu? Aké je jej právo a povinnosť? Ako to vidí Boh?

Čítať ...
Manželstvo
Rodina

Rodina je zárodkovou bunkou spoločnosti a my sme svedkami smrti rodiny. Rodina je pod hlavným útokom; vidíme povstávať generáciu bez vôbec žiadnych sociálnych a morálnych hodnôt.

Čítať ...
Ostatné
Prijmi svoje uzdravenie

Môžeš byť uzdravený aj zázračne? Aké privilégiá nám boli v Kristovi z milosti darované?

Čítať ...
Ostatné
Žena a vlasy

Žena a jej znamenie poddajnosti. Čo učí Biblia o ženských vlasoch?

Čítať ...
Ostatné
Pravdivé uctievanie

Boh je živým Bohom a prebýva na chválach Svojho ľudu. Ako byť pravdivými ctiteľmi? Aký typ uctievania Boh prijme?

Čítať ...